700-039 312-50exam MA0-101exam SK0-004pdf ASF 70-494 pdf 70-673exam C9560-503 98-367 70-534dump NS0-505 70-342exam pdf CHFP 070-410practice exam 1V0-603 pdf 1Z0-804pdf C8010-250 312-50V9 pdf C2150-508 98-368pdf

اصلاحیه مقررات کمیسیون 640/2009 ، اعمال محدودیت های جدید

"اصلاحیه مقررات کمیسیون 640/2009 ، اعمال محدودیت های جدید"

ژانویه 2014

پارلمان اروپا اصلاحیه های جدیدی را بر قوانین کمیسیون 640/2009 EC وضع نموده است که مرتبط با ملزومات طراحی الکتروموتورها بر مبنای سازگاری با محیط زیست می باشد. پیرو این اصلاحیه، حوزه فعالیت ها گسترده شده و موارد معاف نیز محدودتر گردیده اند.

قوانین جدید کمیسیون 4/2014/ EC که در ششم ژانویه 2014 در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر گردید، با سری قبلی آن، ماده 1 " موضوع و دامنه آن" متفاوت بوده، بدین شرح که باعث اعمال محدودیت های بیشتر در موارد استثناء این موتورها و بر اساس قوانین جدید گردیده است.

بنابراین، قوانین حاضر موتورهایی که برای عملکرد در موارد زیر طراحی شده اند را شامل نمی شوند:

- الکتروموتوهایی که در ارتفاع بالای 4000 متر از سطح دریا فعالیت می کنند. ( محدودیت های قبلی برای کارکرد الکتروموتور در ارتفاع 1000 متر از سطح دریا بود).

- درجه حرارت محیطی بالای 60 درجه ( این محدودیت قبلا برای 40 درجه لحاظ می شد).

- ماکسیمم درجه حرارت ناشی از عملکرد موتور تا 400 درجه

- درجه حرارت محیطی کمتر از 30- درجه (که قبلا این محدودیت برای 15- لحاظ می گردید) برای هرگونه موتوری و یا درجه حرارتی پایین تر از 0 درجه برای موتورهای دارای سیستم خنک کننده.

- زمانیکه درجه مایع خنک کننده در بخش ورودی به موتور کمتر از 0 درجه باشد ( که در گذشته این محدودیت برای 5 درجه اعمال گشته بود) و یا در صورتیکه این درجه بالاتر از 32 درجه باشد (که قبلا باری 25 درجه لحاظ گردیده بود).

قوانین جدید 20 روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا یعنی 27 ژانویه 2014 به تصویب خواهد رسید و 6 ماه پس از آن یعنی از تاریخ 27 جولای 2014 لازم الاجرا خواهد بود.

بنابراین پس از این تاریخ سازندگان الکتروموتورهای آسنکرون از عرضه الکتروموتورهای با راندمان استاندارد IE1 ( بر مبنای اصلاحیه های قوانین جدید) در حوزه اقتصادی اروپا منع می گردند.

آقای Luca Trevisiol ، مدیر فروش و بازاریابی گروه لافرت در این رابطه اظهار کردند: " این قدمی است در جهت کنترل بیشتر محصولات که باعث می گردد تا عرضه الکتروموتورهای راندمان پایین در بازار به حداقل برسد. ما همچنان نسبت به سایر کشورها که برای نظارت بازار به گواهی شخص ثالث نیاز دارند، عقب تر می باشیم اما با این وجود این قدمی مثبت در مسیر صحیح می باشد".