700-039 312-50exam MA0-101exam SK0-004pdf ASF 70-494 pdf 70-673exam C9560-503 98-367 70-534dump NS0-505 70-342exam pdf CHFP 070-410practice exam 1V0-603 pdf 1Z0-804pdf C8010-250 312-50V9 pdf C2150-508 98-368pdf

شکستن حصار مرزها

معرفی شرکت لافرت به عنوان یکی از صادر کنندگان برتر با هدف ارتقاء بهره وری

این عنوان به شرکتهایی اطلاق می گردد که کلیه مراحل تولید صنعتی در داخل ایتالیا صورت پذیرد.

از هم اکنون شرکت لافرت به عنوان "صادر کننده برتر" امکان ارائه تسهیلات بازرگانی که به طور قابل توجهی بهبود یافته است، را به مشتریان خود دارا می باشد. مشتریانی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که در این رابطه قرارداد همکاری را امضا نموده اند. ˟

از مزایای این گواهی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش قابل توجه هزینه های مربوط به گمرک

- تسهیل مراحل بازرگانی (حذف فرم EUR1 گواهی مبدا و درج کشور سازنده در مدارک فروش)

- تسریع در تکمیل فرآیند گمرک

چنین گواهی بدین ترتیب مدرک معتبری است که نشاندهنده ارزش محصولات لافرت می باشد.

اولا فلسفه تجارت سازنده که ارتباط عمیقی با انتخاب دقیق مواد، فرآیند تولید و کنترل کیفیت دارد. ثانیا، توجه مستمر به نیاز و تمایل مشتری با ارائه بالاترین خدمات رضایتمندانه هم از جهت فنی و هم از جهت ارتباطی.

˟ تاکنون کشورهای: الجزیره، شیلی، کره جنوبی، مصر، اسرائیل، مکزیک، نروژ، سوریه، آفریقای جنوبی سوئیس و ترکیه این قرار داده را امضاء کرده اند.